Ομάδα

Είμαστε μια Ελληνική ομάδα Υδραυλικών Με εμπειρία 25 χρόνων στης εγκαταστάσεις Βιομηχανία , Νοσοκομεία , Ξενοδοχεία.

Εργαζόμαστε στην Ολλανδία από 4 Δεκεμβρίου 2017 με την Εταιρία  toptech.nl σε μεγάλα έργα της Schulte & Lestraden

Η ομάδα μας αποτελείται προς το παρόν από 4 άτομα όλοι ειδικευμένοι στο μέγιστο με πλήρη εξοπλισμό εργαλείων και μεταφορικό μέσο δικό μας

Εργασία

Εργαζόμαστε όλοι μαζί στο κάθε Έργο με συντονισμό

Λόγο της Εμπειρίας μας έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγικότητα με αποτέλεσμα

  1. Γρηγορότερη παράδοση Έργου

  2. Υψηλής ποιότητας εργασία

  3. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

  4. Συνέπια